top of page
CellerMatallonga_230901_114_BR.jpeg

LA TERRA
I EL CLIMA

Per què el terreny i el clima de
Fulleda influeix en els nostres vins?

Les peculiaritats del sòl i del clima de Fulleda influeixen en el resultat final de la nostra feina, els vins.

El terreny a 650 m és franc - argilós calcari. En gran part de les nostres finques hi trobem argila i a l’altra part còdols de riu (sobretot a la finca dels Macabeus). El microclima de Fulleda, amb un gran contrast tèrmic (calor durant el dia i fresqueta a la nit), ens ajuda molt amb la maceració de les pells, aportant frescor i tamisos als vins. Dona el seu toc de gràcia a les maduracions perquè no sobreescalfa els raïms i es poden veremar al seu punt just de maduració. Parlaríem d’un clima continental molt particular en aquesta zona.

bottom of page